Om patiënten en hun naasten bewuster te maken van wanneer je wel naar de huisartsenpost gaat en wanneer niet, hebben InEen, LHV en VPH een campagne laten ontwikkelen. Er zijn vier animaties gemaakt voor de wachtkamerschermen van huisartsenpraktijken en huisartsenposten. Wachtenden worden op een vriendelijke manier met herkenbare situaties aan het denken gezet over welke hulpvragen waar thuis horen. De animaties zijn op veler verzoek en in samenspraak met een klankbordgroep van huisartsen, bestuurders en managers van huisartsenposten ontwikkeld.

Eerste hulp bij overbelasting

Deze filmpjes zijn te downloaden via eerstehulpbijoverbelasting.nl. Er zijn varianten zónder geluid voor de wachtkamerschermen en mét geluid voor social media. De campagne is één van de activiteiten in het kader van het project ‘werkdruk in de ANW’. InEen, LHV en VPH werken verder aan een ‘gereedschapskist’ en aan ondersteuning bij het opzetten van pilots. Ook wordt nagedacht over stelselwijziging in de acute zorg. Daarover vindt frequent bestuurlijk overleg plaats met de partners in de keten van acute zorg.

Terug naar nieuws