Voor de Huisartsenpost Hengelo is de kwaliteit van zorg zeer belangrijk en wij toetsen deze kwaliteit dan ook continu. Wij streven er naar om onze patiënten zo goed mogelijk zorg te verlenen. Uw ervaring als patiënt is hierin van essentieel belang!

Vandaar dat wij vanaf dinsdag 4 september tot 2 oktober 2018 een Patiëntervaringsonderzoek laten uitvoeren. Dit onderzoek wordt door een onafhankelijk onderzoeksbureau, SAMR, uitgevoerd.

 

De vragenlijsten worden naar geselecteerde patiënten verstuurd, die in bovengenoemde periode door onze organisatie zijn behandeld (telefonisch contact, bezoek aan huisartsenpost of visite thuis).  De gegevens worden volledig anoniem behandeld volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Onze organisatie, de huisartsen, onze medewerkers en uw verzekeraar komen niet te weten wat u heeft geantwoord. De gegevens worden alleen gebruikt voor het toetsen van de kwaliteit van de verleende zorg. Invullen is vrijwillig en heeft geen enkele invloed op de zorg die u (of uw kind) krijgt. Het kost u ongeveer 15 minuten om de vragenlijst in te vullen.

Terug naar nieuws